سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ http://karvarzisara.ir/

مدرسه یکی از اهداف کارورزی تمرین معلمی به صورت کامل و مسقل بود با راهنمایی های استاد کارورزی تصمیم گرفتم تا با هماهنگی معلم راهنما آقای مراد پور یک جلسه تدریس کلاس را به من بسپارند تا با استفاده از راهنمایی ها و کتب فنون تدریسی که خوانده ام  و همچنین راهنمایی های خوب استاد کارورزی اندوخته های  خود را در زمینه تدریس و کلاس داری محک بزنم.

,کارورزی 3,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,دانلود کارورزی 3,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود گزارش کارورزی 3 ,نمونه گزارش کارورزی3),روایت من از کارورزی (3,چکیده کارورزی 3،کارورزی 3 چیست,نمونه کارورزی3,کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,دانلود نمونه کارورزی 3,گزارش پایانی کارورزی 3,نمونه فرم ب کارورزی 3,فایل کارورزی 3,فرم الف کارورزی3,فرم کنش پژوهی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,کارورزی3 دانشگاه فرهنگیان,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,نمونه گزارش کارورزی3,چکیده کارورزی 3,گزارش پایانی کارورزی 3,کارورزی 3 چیست,بیانیه من در کارورزی,نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان,نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3,فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست,گزارش کارورزی 3 فایل کارورزی 3 , کارورزی 3 چیست,گزارش پایانی کارورزی 3,  روایت من از کارورزی (3) کارورزی 3, کارورزی 3 تربیت معلم , تربیت معلم ,کارورزی فرهنگنیان  ,کارورزی  ,karvarzisara.ir,;hv,vcdsvh ,کارورزی تربیت معلم

 

کارشناسی دبیری الهیات و معارف اسلامی

  برای خرید کلیک کنید  

مختصری گـــــزارش اولین تــدریـس(تدریس عربی) :

 

با توجه به اینکه در ترم سه یکی از اهداف کارورزی تمرین معلمی به صورت کامل و مسقل بود با راهنمایی های استاد کارورزی تصمیم گرفتم تا با هماهنگی معلم راهنما آقای مراد پور یک جلسه تدریس کلاس را به من بسپارند.

تا با استفاده از راهنمایی ها و کتب فنون تدریسی که خوانده ام  و همچنین راهنمایی های خوب استاد کارورزی اندوخته های  خود را در زمینه تدریس و کلاس داری محک بزنم.

جلسه قبل از تدریس با معلم راهنما هماهنگ کردم تا تدریس یک درس را برای جلسه آینده به عهده من بسپارد،ایشان با خوشرویی قبول کردند و راهنمایی های لازم را برای تدریس آن درس به من ارائه دادند.

درسی که تدریس آن را به من دادند در مورد وزن فعل ها بود تصمیم گرفتم تا با کمک استاد صرف و نحو مان راه ساده ای را برای آموزش این درس انتخاب کنم و در طول یک هفته تمام تلاشم را برای ارائه تدریسی خوب به کار بردم  و نکات و راه هایی را برای آموزش آسان آن پیدا کردم.

 روز تدریس فرا رسید و طبق هماهنگی های قبلی دیگر معلم راهنما به کلاس نیامد ساعت اول بود به کلاس رفتم و طبق معمول با برپا دانش آموزان بلند شدند .

با آنها سلام  و احوال پرسی کردم ،راستش کمی استرس داشتم ولی خودم را با انجام دادن حضور و غیاب و پرسیدن سوال از علت نیامدن غایبین کنترل کردم که در نهایت بعد از گذشت چند دقیقه  کامل استرسم برطرف شد.

 

  برای خرید کلیک کنید


 فهرست

 

 

 مطلب

 گزارش تدریس اول)درس عربی(  3

 سناریو و طرح درس تدریس اول  7

 گزارش تدریس دوم)درس قرآن( 12

 سناریو و طرح درس تدریس دوم 11

 گزارش معلم پژوهی)آسیب شناسی در کلاس درس های دینی و قرآن و ارائه راهکار هایی برای آن(  91 

علل عدم فراگیری دانش آموزان- 27

 راهکارهایی برای تدریس بهتر خودم و ایجاد انگیزه در دانش آموزان-  35

 نقد و بررسی روش تدریس معلمان راهنما– 38

 منابع –14

   برای خرید کلیک کنید


ا ;hv karvarzisara.ir vcdsvh بیانیه من در کارورزی تربیت معلم چکیده کارورزی 3 چکیده کارورزی 3،کارورزی 3 چیست دانلود کارورزی 3 دانلود گزارش کارورزی 3 دانلود نمونه کارورزی 3 دانلودگزارش کارورزی 3:تدریس عربی {139} روایت من از کارورزی (3 روایت من از کارورزی (3) کارورزی 3 فایل کارورزی 3 فرم الف کارورزی3 فرم ج دانشگاه فرهنگیان چیست فرم کنش پژوهی کارورزی کارورزی 3 کارورزی 3 تربیت معلم کارورزی 3 چیست کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان کارورزی تربیت معلم کارورزی فرهنگنیان کارورزی3 دانشگاه فرهنگیان گزارش پایانی کارورزی 3 گزارش کارورزی 3 فایل کارورزی 3 نمونه طراحی آموزشی کارورزی 3 نمونه فرم ب کارورزی 3 نمونه کارورزی3 نمونه گزارش کارورزی 3 دانشگاه فرهنگیان نمونه گزارش کارورزی3)