سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کارورزی سرا

کارورزی سرا بزرگترین بانک کارورزی فرهنگیان | اقدام پژوهی | کنش پزوهی | گزارشات تخصصی | طرح درس | کاورزی ۱ | کارورزی ۲ | کارورزی ۳ | کارورزی ۴ http://karvarzisara.ir/

دانلود طرح درس:دفاع ازمیهن پنجم ابتدایی درس هشتم فارسی {136}

 
  نوع فایل
ورد قابل ویرایش
  تعداد صفحه
3
  
تومان1.000
دانلود طرح درس:دفاع ازمیهن پنجم ابتدایی درس هشتم فارسی {136} سلام بچه های خوب و عزیز ، امیدوارم که حالتون خوب باشه.حضوروغیاب را انجام میدهیم.برای ایجاد انگیزه از آنها میپرسیم دفاع از کشور چه موقع ضروریه؟ به نظر شما اگر کشوری مورد حمله ی دشمن قرار بگیرد چه کسانی باید از کشور دفاع کنند؟
مشخصات: طرح یادگیری

نام مدرسه: شهید رستگار پایه تحصیلی:

پنجم ابتدایی موضوع

درس :دفاع از میهن درس هشتم فارسی

جلسه:

نام             معلم             راهنما:جناب             آقای

زمان:55دقیقه

استاد راهنما :                      کارورز :

محتوا )مفاهیم/ مهارتها به تفکیک( : دفاع از میهن ، درست و نادرست ، درک مطلب ، واژه آموزی
پیامد یادگیری : شناخت آریوبرزن ، برانگیخته شدن غیرت ملی ، تن ندادن به ذلت ، دفاع از میهن در برابر هجوم دشمنان ، آشنایی با شهدای هشت سال دفاع مقدس.
مواد/ منابع یادگیری محدوده

زمانی

شرح تکالیف یادگیری/ تکالیف عملکردی به تفکیک مراحل مراحل
کلاس درس 5دقیقه سلام بچه های خوب و عزیز ، امیدوارم که حالتون خوب باشه.حضوروغیاب را انجام میدهیم.برای ایجاد انگیزه از

آنها میپرسیم دفاع از کشور چه موقع ضروریه؟ به نظر شما اگر کشوری مورد حمله ی دشمن قرار بگیرد چه کسانی باید از کشور دفاع کنند؟ وظیفه ی ما برای دفاع از کشور

عزیزمان چست؟ 

برقراری ارتباط

– شامل: تجهیزات )نرمافزاری و سختافزاری(، امکانات محیطی، افراد/ شخصیتها و….

برای خرید کلیک کنید

 

سبها